EPB, K-peil, E-peil en U-waarde; TEAM construct legt het uit

EPB, K-peil, E-peil en U-waarde; TEAM construct legt het uit

Terug naar de lijst

Het EPB-certificaat is de ‘energetische identiteitskaart’ van uw bouw. Het zorgt ervoor dat u de energetische prestaties van een gebouw kan vergelijken met die van een ander.

De berekening van de EPB (Energieprestatie en Binnenklimaat) is gebaseerd op de K-waarde, de U-waarde en het E-peil van uw nieuwbouw. Het wordt gebruikt om te bepalen of de nieuwe constructie voldoet aan de normen en vereisten op het vlak van energieprestaties voor gebouwen.

K-peil
Het K-peil geeft het globale thermische isolatieniveau van het huis aan. Het is eigenlijk de volledige isolatie-enveloppe van het huis en houdt rekening met het warmteverlies via de buitenmuren, het dak, de vloer en de ramen. De maximale K-waarde is 45 in Wallonië en 40 in Vlaanderen en Brussel. Hoe lager de K-waarde, hoe beter uw woning geïsoleerd is. De nieuwe K-waarde wordt berekend op basis van de isolatiewaarden van de verschillende bouwelementen (U-waarde).

U-waarde

De U-waarde is het thermische isolatiecoëfficiënt van een bouwelement, een muur, een raam, een dak… De EPC-regelgeving legt de maximale U-waardes vast. Ook hier geldt: hoe lager de waarde, hoe beter een bouwelement isoleert.

E-peil

Het E-peil geeft de algemene energetische prestatie van de woning weer. Dit coëfficiënt geeft een precies idee van de energiebehoefte van een woning. Ook hier geldt dat hoe lager het cijfer is, hoe energiezuiniger de woning. Met andere woorden: ze verbruikt minder energie om de ruimtes op te warmen, warm water te produceren en het huis van stroom te voorzien. De huidige norm is vastgelegd op E60. Het E-peil houdt rekening met de verwarming, de productie van warm water, de koeling, ventilatie en het energieverbruik van accessoires. De berekening van het E-peil is gebaseerd op verschillende elementen, zoals de oriëntatie van het gebouw, de thermische isolatie, de ventilatie, de luchtdichtheid, de verwarming,… Om de energievraag te beperken, concentreert u zich eerst op het K-peil, de isolatie van uw woning. Bij TEAM construct hebben we een in-house EPB-expert die aandachtig elk dossier bestudeert om zo tegemoet te komen aan de vereisten op het vlak van energieprestaties van uw toekomstige woning. Voor alle bouwaanvragen ingediend na 01/01/2021 in Vlaanderen: het is noodzakelijk een A-label te garanderen; om Q-ZEN te bouwen. TEAM construct geeft u advies over woningen die quasi geen energie verbruiken.