Het bouwen van een nieuw huis brengt geen notariële kosten met zich mee, behalve bij de aankoop van de grond.

Aan de hand van onderstaande tabel kunt u een schatting maken van de te betalen notariële kosten bij de aankoop van uw grond.

Op gebied van registratie in het Vlaams gewest zijn de kosten zeer laag.

Men moet 2 % van de prijs van de bouwgrond afnemen van de notariskosten.

De hypothecaire lening

Een hypothecaire lening maakt het voorwerp uit van een notariële akte en is onderworpen aan notariële en registratiekosten.

Zie onderstaande tabel:

Aankoopprijs van de grond
Notariele kosten + Registratierechten
50.000,00€ 8.944,00€
60.000,00€ 10.332,00€
70.000,00€ 11.679,00€
80.000,00€ 12.998,00€
90.000,00€ 14.317,00€
100.000,00€ 15.636,00€
110.000,00€ 16.955,00€
120.000,00€ 18.274,00€
130.000,00€ 19.593,00€
140.000,00€ 20.912,00€
150.000,00€ 22.231,00€
160.000,00€ 23.550,00€
170.000,00€ 24.869,00€
180.000,00€ 26.188,00€
190.000,00€ 27.507,00€
200.000,00€ 28.826,00€
210.000,00€ 30.145,00€
220.000,00€ 31.463,00€
230.000,00€ 32.782,00€
240.000,00€ 34.101,00€
250.000,00€ 35.420,00€
260.000,00€ 36.678,00€
270.000,00€ 37.935,00€
280.000,00€ 39.192,00€
Bedrag v.d. hypothecaire lening
Notariele kosten
100.000,00€ 3.340,00€
110.000,00€ 3.505,00€
120.000,00€ 3.690,00€
130.000,00€ 3.855,00€
140.000,00€ 4.040,00€
150.000,00€ 4.205,00€
160.000,00€ 4.390,00€
170.000,00€ 4.555,00€
180.000,00€ 4.720,00€
190.000,00€ 4.905,00€
200.000,00€ 5.170,00€
210.000,00€ 5.435,00€

Voor meer informatie: Bereken – Notaris.be

Voorbeeld::

Dhr en Mevr. Dubois hebben besloten om een bouwgrond met een waarde van 70.000,00 € aan te kopen.

De grond en een gedeelte van de bouw zullen gefinancierd worden met een hypothecaire lening voor een bedrag van 170.000,00 €.

Ze zullen de volgende kosten moeten voorzien :

  • 11.375,00 € (Notariële kosten op aankoop van de grond)
  • 4.555,00 € ( Notariële kosten op akte hypothecaire lening).