TEAM construct : Twee generaties tot uw dienst

Vanaf het begin van de jaren 1980 heeft Guy Duchatel zich geëngageerd in het concept van de “sleutel-op-de-deur” woning die meer en meer aantrekkingskracht uitoefende op toekomstige eigenaars, dit om evidente redenen als gemak en kostprijs.

Ondanks de sterke concurrentie is TEAM construct in dit vakgebied een speler geworden waar je niet omheen kunt. In 1989 werd de naamloze vennootschap TEAM Construct opgericht.
Vandaag is TEAM construct, met meer dan 6.000 gebouwde woningen, een referentie geworden in de sector van de residentiële woningbouw. Wij zijn trotst op dat er onder onze trouwe klanten vele families zijn die, van ouders op kinderen, en broers en zussen…, aan ons de uitvoering van hun woning hebben toevertrouwd.

TEAM construct : een blijvende aangroei

Ons succes en een continue groei hebben ervoor gezorgd dat het bedienden- en arbeidersbestand van enkele personen in de beginjaren geëvolueerd tot bijna 100 personen vandaag.

Om ons bij te staan hebben onze partners en onderaannemers honderden vakmensen in dienst die geselecteerd werden voor hun degelijkheid en hun vakbekwaamheid. Zij werken allemaal samen aan het perfecte verloop en de voltooiing van de werken.

TEAM construct : een firma met een stevige basis

Dankzij een verstandig beheer en investeringen met eigen middelen is TEAM construct een firma met stevige financiële situatie.

Op 31 december 2010 bedroeg het eigen vermogen van de vennootschap meer dan 6 000 000 €, genoeg om zelfs de meest bezorgden onder ons gerust te stellen. Een recente vergelijkende studie die door de Nationale Bank van België werd uitgevoerd, toont aan dat TEAM construct het wat betreft de onderzochte boekhoudkundige en financiële ratio’s veel beter doet dan het gemiddelde van de firma’s in de bouwsector.

De uitdagingen van TEAM construct

Nieuwe verplichtingen en reglementeringen op het gebied van energiebesparing en milieubehoud maken het bouwen moeilijker.

In dit voortdurend evoluerend kader heeft TEAM construct niet de gemakkelijkste weg gekozen. Integendeel, ze heeft besloten haar vakbekwaamheid te tonen door zich als pionier op te stellen.

Zo was TEAM construct al vanaf 2005 één van de weinige, zoniet de enige bouwfirma die standaard een ventilatiesysteem met dubbele luchtstroom met warmterecuperatie voorstelde.

Vandaag gaan we nog verder. We willen de wetgeving vóór zijn en stellen u woningen voor die een uitzonderlijke isolatiecoëfficiënt hebben met een K-waarde = 30 (basis model Linea). Dat is onze manier om uw vertrouwen en uw trouw te belonen: we leveren u een woning die voor vele jaren in overeenstemming zal zijn met de normen.

Uw beste garantie om uw patrimonium op te waarderen.