Sinds haar oprichting streeft TEAM construct er in wezen naar om een referentiespeler te worden op het gebied van de bouw van individuele woningen.
Om dit doel te kunnen bereiken, dienen wij ons tegenover onze klanten en onze partners te engageren.

Respect voor de geldende wetten en voorschriften.

Team Construct past de geldende wetten en voorschriften inzake verkoop van bouwprojecten en bouwpromotie toe.

De volledige tevredenheid van onze klanten getuigt van de kwaliteit van onze producten.

TEAM construct laat zich inspireren door de beste praktijkregels van de sector. Strevend naar een transparante en eerlijke commerciële aanpak ten aanzien van de consument, wil Team Construct geen valse bloggers, valse meningen van consumenten, valse profielen op Facebook en soortgelijke sites vergoeden of aanmoedigen.

Op het vlak van prijs en kwaliteit waken wij erover om steeds de economisch meest optimale oplossing aan te bieden, dit in functie van ons engagement inzake milieu. Dit vermogen om een gepersonaliseerd kwaliteitsaanbod tegen de juiste prijs te bouwen, betekent een concurrerend voordeel voor TEAM construct. Wij besteden de grootste aandacht aan het nakomen van onze engagementen, met name inzake kwaliteit, prijzen en termijnen.

Wij bieden onze klanten een volledige opvolging van hun project door elk van hen advies en een gepersonaliseerde begeleiding doorheen de verschillende stappen te geven: dat is wat ons anders maakt. Teamconstruct maakt van klanttevredenheid haar prioriteit.

Respect voor het milieu.

TEAM construct besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van het milieu en kadert deze actieve benaderingswijze in haar politiek van duurzame ontwikkeling.
Wij werken ook aan de optimalisatie van de energie die nodig is voor de bouw en het gebruik van onze huizen.

Voor onze werknemers en onze medewerkers.

Wij nemen maatregelen ten voordele van de kwaliteit en de veiligheid van de arbeidsomstandigheden en we waken erover dat het privéleven van onze medewerkers gerespecteerd wordt.
Wij verbinden ons ertoe om hen zoveel mogelijk aandacht te schenken door hun inspanningen op twee vlakken te erkennen: zowel op menselijk als op financieel vlak.
Wij waken over de optimale kwaliteit van hun werkomgeving.

Relatie met partners en leveranciers.

TEAM construct waakt over de naleving van de akkoorden die ze met al haar partners en leveranciers afsluit en onderhoudt met hen loyale en integere relaties.
Onze medewerkers verbinden zich ertoe om situaties die door belangenconflicten ontstaan op te lossen, en onthouden zich ervan persoonlijke voordelen of grote geschenken te vragen of aan te nemen.