Overslaan en naar de inhoud gaan

Bouwen met TEAM construct

Bouwen met TEAM construct

Vignette

Een perfecte organisatie

Voor het welslagen van de bouw van uw huis is een feilloze organisatie noodzakelijk. De arbeiders die uw huis zullen bouwen zijn natuurlijk onvervangbaar, maar even nood-zakelijk is het dat ze gesteund en geleid worden door een onberispelijke interne organisatie.

Ter ondersteuning van de arbeiders uit de verschillende vakgebieden worden zowel de creatieve als de administratieve, technische, financiƫle en commerciƫle activiteiten verdeeld over meer dan dertig medewerkers.

Thumbnail

Dialoog met de klant

Een doeltreffende dialoog met de klant, in een perfecte verstandhouding, en de zorg om aan zijn eisen te voldoen zijn essentieel.

De dialoog vormt de basis van de studie van de architekten en ingenieurs in het voorontwerp, de verschillende opties en de definitieve uitvoering... zonder onvoorziene problemen.

Op die manier worden per jaar 300 huizen gebouwd.

Thumbnail

Ervaring en knowhow

De know-how en de ervaring van de verschillende vaklieden verzekeren een perfecte uitvoering van de werken op de bouwplaats.

Onze projectleiders waken over de naleving van de normen en termijnen.
Onze ingenieurs houden toezicht op alle technieken van het gebouw en op de stabiliteitsstudies.

Ons motto: bouwen met plezier.
Onze zorg: uw tevredenheid.

Klik hier om door te gaan naar de samenvatting van het lastenboek.